A surgeon who specializes in dentistry, the diagnosis, prevention, and treatment of diseases and conditions of the oral cavity.

Showing 3 from 3 Items

Count:
Sort by:
Order:
आशिर्वाद हेल्थ केयर राजविरज ः २ राजदेवी राेड

यहाँ मेडिकल सम्बन्धी हरेक कार्य गरिन्छ ।

पोपुलर डेन्टल केयर क्लिनिक

यहाँ विभिन्न किसिमका रोगहरुको उपचार गरिन्छ । दाँत निकाल्ने, खाँत बनाउने, टेडोमेटो दाँतलाई सिधा पार्ने, दाँत नभएको ठाउँमा उस्तै मिल्ने फिक्स दाँत हाल्ने, दाँतमा सिमेन्ट तथा चाँदी भर्ने, दाँतको सफाई सीलिङ्ग मुख तथा दाँत सम्बन्धी सम्पुर्ण इलाज गरिन्छ…

छिन्नमस्ता डेन्टल केयर क्लिनिक यहाँ विभिन्न किसिमका रोगहरुको उपचार गरिन्छ दाँत निकाल्ने, खाँत बनाउने, डोमेटो दाँतलाई सिधा पार्ने, दाँत नभएको ठाउँमा उस्तै मिल्ने फिक्स दाँत हाल्ने, दाँतमा सिमेन्ट तथा चाँदी भर्ने, दाँतको सफाई सीलिङ्ग र मुख तथा दाँत…