Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search
Organized and structured in processes and supporting procedures – that are performed by an organization to plan, design, deliver, operate and control information technology

Showing 10 from 30 Items

Count:
Sort by:
Order:
100% original guaranteed products | Cash on delivery

Microland computer also known as New Microland Computer and Suppliers is an electronic store founded in 2014 and is registered with the government of Nepal. Microland believes to provide the best service to its customer and sale 100% original…

We are the group of professionals and engineers, with years of experience and practice we came to the conclusion of establishing an institute which helps generally to learn quality education and professional service to our valuable students. We…

मनिषा कम्युनिकेशन एण्ड मोवाइल रिपेयरिङ्ग सेन्टर कंचनपुर रोड, राजविराज

हामि कहाँ हरेक प्रकारका मोबाईलहरु मर्मत गर्नु का साथै  सफटवेयर डाउनलोड गरिन्छ । साथै निम्‍न सेवाहरु सस्तोमा चाहिएमा हामिलाई सम्झनुहोस । प्रो. कपिलदेव दास फोटोकपी स्क्यानिङ्ग प्रिन्ट कम्पोज कम्प्‍युटरको सामानहरु पाउनुको साथै नयाँ मोवाइलमेमोरी कार्ड…

एस के मोवाइल रिपेयरिङ्ग एण्ड कम्प्‍युटर तालिम केन्द्र पातो बजार

No.1 Tranning Insitute in Saptari .Pato Bazar,Mob :9801022808

जय श्री कृष्ण मोवाइल एण्ड कम्प्युटर रिपेयरिङ्ग साईवर सेन्टर

यहाँ मोवाइल र कम्प्यूटरको सम्पूर्ण काम गर्नुका साथै फोटोकपि, लेमिनेशन, गित, फिल्म डाउनलोड गरिन्छ ।  

ॐ मोवाइल सेन्टर जन्डौल 

हामि कहाँ हरेक प्रकारका मोबाईलहरु मर्मत गर्नु का साथै  सफटवेयर डाउनलोड गरिन्छ । साथै निम्‍न सेवाहरु सस्तोमा चाहिएमा हामिलाई सम्झनुहोस । फोटोकपी स्क्यानिङ्ग प्रिन्ट कम्पोज कम्प्‍युटरको सामानहरु पाउनुको साथै नयाँ मोवाइलमेमोरी कार्ड पेनड्राभ

कम्प्यूटर संसार रुपनी सप्तरी

We provide many computer courses training, computer sales and services, mobile sales and repairing, graphics design and desktop publishing in Rupani Saptari. प्रो. विनोद साह     कम्प्यूटर तालिम, कम्प्यूटर, मोवाईल विक्री तथा मर्मत, फोटाकपी,…

न्यु नेपाल कम्प्युटर केयर

We are the best IT service provider in Rajbiraj Saptari. Where we can analyze customer requirement and suggest to full fill their needs. We also provide following services: Computer Teaching Computer And Mobile Repair Tonner Re-fill Accounting work…

सविता मोवाइल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स

हामि कहाँ इलेकट्रोनिक्स आईटमहरु सुपथ मुल्यमा पाइन्छ । हाम्रो अन्य सेवाहरुः मोवाइलका सामानहरु घडी प्रभु टिभि आइ एम ई पे रिचार्ज कार्ड एलइडी लाईट प्रो. कपिल साह अर्नाहा चौक सप्तरी      

Loading…
error: Content is protected !!