Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

हामि कहाँ हरेक प्रकारका मोबाईलहरु मर्मत गर्नु का साथै  सफटवेयर डाउनलोड गरिन्छ । साथै निम्‍न सेवाहरु सस्तोमा चाहिएमा हामिलाई सम्झनुहोस ।

  • फोटोकपी
  • स्क्यानिङ्ग
  • प्रिन्ट
  • कम्पोज
  • कम्प्‍युटरको सामानहरु पाउनुको साथै
  • नयाँ मोवाइलमेमोरी कार्ड
  • पेनड्राभ

Opening Hours

Monday

9 AM to 6 PM

Tuesday

9 AM to 6 PM

Wednesday

9 AM to 6 PM

Thursday

9 AM to 6 PM

Friday

9 AM to 6 PM

Saturday

Close

Sunday

9 AM to 6 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading…

PREMIUM LISTING

error: Content is protected !!