Pharmacy is the science and technique of preparing and dispensing drugs. It is a health profession that links health sciences with chemical sciences and aims to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drugs.

Showing 3 from 3 Items

Count:
Sort by:
Order:
श्रवण होमियो

साइटीका, गेठिया, बातरस, एलर्जी, वुखार, टाइफाईड (गिल्ठी पथरी) विना अप्रेसनके, बवासीर (बिना अप्रेसन के) निमोनिया, ग्यास्ट्रीक, चोटपटक समपुर्ण न्याँ तथा पुराना रोगहरुको उपचार गर्नुको साथै “होमियोपैथी” औषधीहरु सुपथ मुल्यमा पाइन्छ ।

आशिर्वाद हेल्थ केयर राजविरज ः २ राजदेवी राेड

यहाँ मेडिकल सम्बन्धी हरेक कार्य गरिन्छ ।