Government-funded schools which provide education free of charge.

Showing 3 from 3 Items

Count:
Sort by:
Order:
शिब्स ईन्टरनेश्‍नल बोर्डिङ्ग स्कुल

Shiva International Boarding Secondary School is the Best School of Saptari. We Provide Quality Education and Dynamic Career.

A government school in rajbiraj provide education form class 0 to 12

श्री जनता माध्यमिक विद्यालय बसबिट्टी, सप्तरी

“अस्तो मा सदमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय” श्री जनता माध्यमिक विद्यालय बसबिट्टी, सप्तरी रुपनी गाउपालिका वडा नं. ५ स्थापित २०१७ साल विद्यालय कोड नं. १५०१४०००१ प्रदेश नं.२ संस्दीय क्षेत्र नं. ३ प्रदेश क्षेत्र नं. ३(१)   …