Corporate shop which seal different types of electronics gadgets and it's parts.

Showing 5 from 5 Items

Count:
Sort by:
Order:
100% original guaranteed products | Cash on delivery

Microland computer also known as New Microland Computer and Suppliers is an electronic store founded in 2014 and is registered with the government of Nepal. Microland believes to provide the best service to its customer and sale 100% original…

मनिषा कम्युनिकेशन एण्ड मोवाइल रिपेयरिङ्ग सेन्टर कंचनपुर रोड, राजविराज

हामि कहाँ हरेक प्रकारका मोबाईलहरु मर्मत गर्नु का साथै  सफटवेयर डाउनलोड गरिन्छ । साथै निम्‍न सेवाहरु सस्तोमा चाहिएमा हामिलाई सम्झनुहोस । प्रो. कपिलदेव दास फोटोकपी स्क्यानिङ्ग प्रिन्ट कम्पोज कम्प्‍युटरको सामानहरु पाउनुको साथै नयाँ मोवाइलमेमोरी कार्ड…

एस के मोवाइल रिपेयरिङ्ग एण्ड कम्प्‍युटर तालिम केन्द्र पातो बजार

No.1 Tranning Insitute in Saptari .Pato Bazar,Mob :9801022808

जय श्री कृष्ण मोवाइल एण्ड कम्प्युटर रिपेयरिङ्ग साईवर सेन्टर

यहाँ मोवाइल र कम्प्यूटरको सम्पूर्ण काम गर्नुका साथै फोटोकपि, लेमिनेशन, गित, फिल्म डाउनलोड गरिन्छ ।  

ॐ मोवाइल सेन्टर जन्डौल 

हामि कहाँ हरेक प्रकारका मोबाईलहरु मर्मत गर्नु का साथै  सफटवेयर डाउनलोड गरिन्छ । साथै निम्‍न सेवाहरु सस्तोमा चाहिएमा हामिलाई सम्झनुहोस । फोटोकपी स्क्यानिङ्ग प्रिन्ट कम्पोज कम्प्‍युटरको सामानहरु पाउनुको साथै नयाँ मोवाइलमेमोरी कार्ड पेनड्राभ